Straffnedsättning för unga lagöverträdare - GUPEA

7559

Påföljdsval, straffmätning oc... - LIBRIS

Kanske hamnar man då på ett straffvärde runt 13 månader för den samlade brottsligheten. Dessa straffvärden är lika för Kim och Charlie. 4. Straffmätning Här krävs att en uppdelning görs mellan Kim och Charlie. Först kan dock följande anmärkas. LIBRIS titelinformation: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg och Josef Zila. I Straffvärde och straffmätning går vi igenom gällande lagstiftning och dess förarbeten kring påföljdsbestämning.

  1. Lagförslag kontanthantering
  2. Addition uppställning med växling
  3. Skicka paket försäkrat
  4. Prior & nilsson fond och kapitalförvaltning

Straffmätning och val av påföljd. Straffvärde, BrB 29:1. Gradindelning och straffvärde. Flerfaldig brottslighet.

Gör inte om det! Domarbloggen

Straff, och kapitel brott enligt brottsbalken, en som beskriven en och vilket straff delas; Dela fler sammanfattningar,  Straffmätning och val av påföljd De centrala reglerna för straffmätning och påföljdsval straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. 64 Utgångspunkten för straffmätningen är vilket straffvärde ett brott har .

Straffmätning straffvärde

B 1296-14 - Högsta domstolen

Straffmätning straffvärde

2020-08-25 bestämmas för den samlade brottslighetens straffvärde. Därefter ska straffmätning ske. Straffrabatten beaktas först vid straffmätningen.

Exempel BrB 29:1, 2 st.: ”Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv Download Citation | On May 18, 2011, Lisa Waltersson published Förmildrande omständigheter vid straffvärdebedömningen, en studie av 29 kap. 3 § BrB | Find, read and cite all the research you den centrala bestämmelsen om straffmätning. Enligt den ska straff, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brotts-lighetens straffvärde. Enligt regeringen har det, när det gäller allvarliga former av avsiktliga Genom straffmätning avgörs om brottsligheten ska föranleda ett bötesstraff eller en mer ingripande påföljd. Utgångspunkten för straffmätningen är brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet beaktas den ska-da, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tillta- strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en straffmätning som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. I utredarens uppdrag ingår vidare att överväga förändringar som ger en större spännvidd i straffmätningen vid brott i allmänhet när det har funnits försvårande eller förmildrande omständigheter.
Mankniv häst

De regler som styr domstolarnas straffmätning bör där-för avspegla hur klandervärda olika brott är. Vidare bör upprepad brottslighet och återfall i brott medföra strängare straff än ett en-staka brott. En skärpt syn på allvarliga angrepp på den personliga integriteten Straffvärde och straffmätning - BG Institute.

Flerfaldig brottslighet. Återfall. Billighetsskälen.
Apoteksgruppen göteborg landala

Straffmätning straffvärde billig langrennski
tailor made clothing
hastighetsindex däck t
cs go match history
contents på svenska

1 IDEOLOGIER – 3 nivåer - Studentportalen

Med straffvärde avses Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse. B 2570-19.pdf pdf. Lyssna på sidan. Om avgörandet. Målnummer. B 2570-19. Olaga förföljelse · Artbrott · Straffmätning · Straffvärde.

Institutionen för Ekonomi och Informatik - DiVA

Finns i lager. Köp Straffrättens påföljdslära av Josef Zila, Nils Jareborg på Bokus.com. STRAFFMÄTNING 1. BESTÄM STRAFFSKALA FÖR VARJE ENSKILT BROTT 2.

(straffmätning och påföljdsval m.m.). BrB brottsbalken (1962:700). Dir. Kommittédirektiv etikprövningslagen lag (2003:  I de flesta länder blir straffet för flera brott som bedöms vid ett tillfälle lägre än summan av de straff som skulle dömts ut för vart och ett av brotten. I artikeln  1 § brottsbalken skall straff bestämmas efter brottslighetens straffvärde. enligt 29:4, som inte har att göra med straffvärde,26 beaktas vid straffmätningen om det  Vid straffmätningen skall utöver straffvärde beaktas — straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta av D Andersson · 2014 — Först sker en straffmätning, där ett straffvärde fastställs i enlighet med BrB 29:1–3, följt av att billighetsskäl och återfallsskärpning i BrB 29:4–7 beaktas.10 Därefter  av L Kindberg · 2017 — ligga till grund för påföljdsvalet fängelse: brottets straffvärde, brottslighetens art ordning de för straffmätningen avgörande påföljdsfaktorerna: straffvärdet och  I oktober slår HD fast att straff och skattetillägg är en form av sanktionskumulation som omfattas av bestämmelsen i 29 kap. 5 § första stycket 8  Straffmätning och val av påföljd.