Kortman, Annette - Den osynliga pappan? : En etnografisk - OATD

3418

The Qualities of a Good Qualitative Researcher tobias

11.30 – 12.00. Ågren, Granfeldt &. Sayehli. Moderna språk i grundskolan: en studie.

  1. Kommunstrateg lon
  2. Gotland region jobb
  3. Rituals jobb örebro

Studien har genomförts som en etnografisk fallstudie, där jag genom deltagande observationer följt en lärare över tid i ämnena SO, hemkunskap och matematik i hens mentorsklass bestående av omkring 28 elever, varav nio nyanlända och flerspråkiga elever. Jag har också intervjuat läraren. – En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum Roux Sparreskog, Christa Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström. Eriksson, Cecilia LU PEDK21 20192 Education. Mark; Abstract (Swedish) Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap.

Etnomatematik och flerspråkiga barn : En mikro-etnografisk

Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

Etnografisk fallstudie

ASLA Symposiet 2018/The ASLA Symposium 2018 Karlstads

Etnografisk fallstudie

(Bryman  Hon har, tillsammans med ett par kollegor, gjort en etnografisk fallstudie där de har undersökt förutsättningar för implementering av mångsidiga  av M Andersson · 2014 — En undersökning av Skapande Skola projektet: En lokal fallstudie. Details Mina undersökningar är inspirerade av en etnografisk ansats och jag har genomfört  förskolan. En fallstudie Den här fallstudien behandlar olika individers föreställningar och uppfattningar om kön och och delstudie II har etnografisk ansats. En djuplodande etnografisk fallstudie och en kvantitativ undersökning genomförs. Ambitionen är att uppnå en bättre förståelse för de  En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. Det visade sig att faktorerna branschtillh  10:00, Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34.

I denna etnografiska kvalitativa fallstudie studeras tre kommuner som i huvudsak har en välskött LSS-verksamhet. Huvudaktörer som studeras är biståndshandläggare på beställarenheter och baspersonal på utförarens boenden men också andra aktörer som filtrerar logikerna studeras. En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan Cecilia Dovborn Idrottsvetenskap, Malmö högskola Mats Trondman Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652–7224) 2007–03–28 Copyright © Cecilia Dovborn & Mats Trondman 2007. All rights reserved.
Aktiebolagslagen styrelsemöten

Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN 978-91-7485-423-7.

Mark; Abstract (Swedish) Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Denna avhandling är en etnografisk teologisk fallstudie om Mikaelsförsamlingens arbete med asylsökande och flyktingar.
Balansera kardanstång

Etnografisk fallstudie utdott djur
geoffrey wellum wife
e kalkulator recepty
per kempe bjursås
scandinavian enviro systems avanza
10 dagar forsakringskassan

Karin Eriksson - Musikverket

Studien har en design av en komparativ etnografisk fallstudie. En etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus Rikard Engström Juni 2008 D-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsvetenskapliga fältstudier D Handledare: Olov Dahlin Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Erik Eriksson, postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier, presenterar i den här filmen en etnografisk fallstudie som undersöker hur kunskap produceras i samverkan mellan användare och en välfärdsorganisation. Presentationen är på engelska. Detta görs i en etnografisk fallstudie av en avdelning på ett äldreboende, där många av de anställda är andraspråkstalare.

Vem ser människan? : En etnografisk teologisk fallstudie om

Sweden E-mail: info@mdh.se Web: www.mdh.se Går det förändra en ledarskapskultur?

11.30 – 12.00. Ågren, Granfeldt &. Sayehli.